NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

RSS spełnia najwyższe europejskie standardy bezpieczeństwa

W czwartek, 25 stycznia 2007, komisja inspekcyjna Aboma zatwierdziła system ochrony przed upadkiem RSS dla dachów spadzistych i płaskich zgodnie z najwyższymi standardami. Przeprowadzono obszerne testy bezpieczeństwa, aby przetestować produkt pod kątem zgodności z normą europejską: EN 13374 klasa C. System RSS przeszedł znakomicie i od tego czasu uzyskał certyfikat najwyższego standardu. Od tego czasu systemy były okresowo testowane i uznawane za dobre zgodnie z obowiązującymi normami.

Klasa C to najwyższy możliwy do uzyskania certyfikat w Europie. Dzięki temu certyfikatowi system ochrony przed upadkiem Roof Safety Systems może być stosowany nawet na dachach spadzistych o nachyleniu do 60 stopni.